flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                                                                                                             від 11 січня 2012 р. № 15 
      
        Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

1. Цей Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

2. Застава вноситься у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в органах Казначейства в установленому законодавством порядку (далі - депозитний рахунок суду).

3. Застава може бути внесена:

підозрюваним, обвинуваченим або іншою особою, яка діє від його імені (далі - особа);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

заставодавцем - іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені.

Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

4. Розмір застави визначається в ухвалі слідчого судді, суду про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

5. Внесення коштів на депозитний рахунок суду здійснюється на підставі платіжного доручення особи чи заставодавця не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

6. Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок суду є платіжний документ з відміткою банку про виконання, який надається слідчому, прокурору або суду, який здійснює кримінальне провадження.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

7. Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

8. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв’язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи:

заява особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку;

засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства.

9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду протягом п’яти днів з дня набрання ними законної сили надсилається слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу. 

       Про депозитний рахунок:

      Територіальне управління державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області нагадує реквізити депозитного рахунку відкритого для місцевих судів Івано-Франківської області в Головному управлінні Державної казначейської служби в Івано-Франківській області:

                    

Одержувач:  ТУ ДСА України в Івано-Франківській області

Код:                26289647

Банк:              ДКСУ м. Київ

МФО:             820172

Р/р:                 37312032002265

Призначення платежу: Застава по кримінальній (цивільній) справі №___ за (прізвище, ім’я, по-батькові повністю) від (прізвище, ім’я, по-батькові повністю), cуд.