Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

                  “ ПОГОДЖЕНО                                  “ЗАТВЕРДЖЕНО
 
                   Командир СРСМГрифон              В.о. голови Коломийського
                   при УМВС України                            міськрайонного суду
                   в Івано-Франківськеій області         Івано-Франківської області
                   підполковник міліції                                                                                                                                                                                                                                     
 
                         ______________ Маланій А.Г.               _______________П”ятковський В.І.
 
                                                                            
                          “______”_______________2013р.                _____“__________________2013р.
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ПРИМІЩЕННІ КОЛОМИЙСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
 
1.Загальні положення.
 
       Ці Правила запровадженні з метою забезпечення порядку у приміщенні Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі за текстом “приміщення суду” у відповідних відмінках).
 
      Правила визначають порядок та підстави перебування громадян у приміщенні суду, повноваження працівників суду та співробітників спеціального підрозділу судової міліції “Грифон”, з питань організації прибуття громадян до приміщення суду та їх перебування у приміщенні суду.
 
       Правила також визначають вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки працівників суду, співробітників підрозділу судової міліції “Грифон” та громадян, що знаходяться у приміщенні суду.
 
       Дані Правила є встановленими у суді правилами, у розумінні диспозиції ст.185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, за порушення вказаних Правил громадяни – відвідувачі приміщення суду, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за неповагу до суду та порушенням порядку під час судових засідань. Судді та працівники суду за порушення даних Правил можуть бути притягнуті у встановленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності, або позбавлені повністю чи частково щомісячної премії.
 
      Зміст даних Правил доводиться до відома суддів та працівників суду. Витяги із цих Правил у частині, що стосується громадян, які відвідують приміщення суду, вивішуються для загального ознайомлення у приміщенні суду на дошці об’яв.
 
ІІ. Порядок проходження до приміщення суду.
 
      2.1. Підстави проходження до приміщення суду працівників підприємств, установ , організацій, працівників суду, також громадян:
 
     2.1.1. Судді та працівники Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області співробітниками підрозділу «Грифон» вільно допускаються до приміщення суду. У разі, коли співробітники підрозділу «Грифон» особисто не знають суддю чи працівника суду, вони мають право вимагати від судді чи працівника суду службове посвідчення. У разі відсутності у вказаних осіб службового посвідчення співробітник доповідає про даний факт голові, заступнику голови суду, чи керівнику апарату суду, і допускає працівника до приміщення суду лише після з’ясування його особи.
 
    2.1.2. До приміщення суду громадяни, які не є працівниками суду, можуть бути допущені співробітниками підрозділу «Грифон» у робочий час у випадках:
-         їх виклику у судові засідання у якості обвинувачених, підсудних, потерпілих, представників, позивачів, відповідачів, третіх осіб, свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів – на час розгляду справи;
-         виявлення бажання бути присутніми у залах судових засідань під час слухання конкретної справи (цивільної, адміністративної та кримінальної), у відкритих судових засіданнях – на час розгляду справи;
-         звернення на особистий прийом до голови суду чи керівника апарату суду у визначений день та час прийому громадян;
 
Даний перелік підстав допуску громадян у приміщення суду є вичерпним.
 
    2.1.3. До приміщення суду вільно допускаються працівники прокуратури, судді та працівники судів, народні засідателі, судді у відставці, співробітники Служби безпеки України, МВС України, посадові особи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, за умови пред’явлення службових посвідчень, працівники конвойного підрозділу під час доставки підсудних, службовці органів виконання покарань, працівники державної виконавчої служби, Народні Депутати України, а також інші працівники підприємств, установ та організації у службових питаннях.
 
     2.1.4. Отримання копій процесуальних документів, дозволів на побачення з особами, що утримуються під вартою, інформації про рух справ, які знаходяться у провадженні суду, та будь-якої іншої інформації з приводу роботи суду, здачі заяв, скарг, у тому числі апеляцій, клопотань, звернень, повідомлень, листів та будь-яких інших документів здійснюється через канцелярію суду.
 
     2.2. Підстави відмови громадянам у проходженні до приміщення суду:
 
    2.2.1. Відвідування приміщення суду громадянами для приватного спілкування з суддями та працівниками суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників суду з питань здійснення правосуддя, чи правових питань – недопускається.
 
     2.2.2. Не допускається відвідування приміщення суду громадянами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, неповнолітніх у віці до 16 років, за виключенням випадків виклику неповнолітніх для участі у судовому засіданні у якості учасників процесу чи свідків.
 
    2.2.3. Не допускається відвідування приміщення суду у шортах, майках, топіках, спортивному одязі, одязі з прозорих тканин, у не охайному одязі, а також у одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови на адресу громадян, або образливі чи зневажливі вислови на адресу суду, встановлених у суді правил та на адресу суддів чи працівників суду. Не допускається проходження до суду у цирковому, театральному чи маскарадному одязі, з розмальованими обличчями та відкритими частинами тіла (за виключенням татуювань).
 
     2.2.4. Не допускається внесення громадянами у приміщення суду будь-яких колючих, ріжучих чи рублячих предметів, або інструментів (ножів, сокир, кіс, сап, швайок, ножиць, молотків, в’язальних спиць, тощо), холодної та вогнепальної зброї, будь-яких видів газової зброї (пістолетів, газових балонів, тощо), зброї під гумову кулю, дитячої іграшкової зброї, вибухових засобів та речовин, спиртних напоїв, предметів харчування, наркотичних засобів, консервів у металічній та скляній тарі, будь-яких рідин окрім води та безалкогольних напоїв.
Внесення інструментів робітниками, які виконують поточні ремонти у приміщенні суду, допускається лише у присутності штатного працівника суду.
 
     2.2.5. Не допускається проходження до приміщення суду з собаками, котами, та іншими домашніми чи хижими тваринами, та птицею.
 
     2.2.6. Не допускається проходження до приміщення суду з плакатами чи транспарантами будь-якого змісту.
 
     2.2.7. Фото – та – відео зйомка під час судових засідань може бути дозволена суддею, який розглядає справу. Фотографування та відеозйомка приміщень суду поза судовими засіданнями можливі з письмового дозволу голови суду. У цих випадках проходження до приміщення суду з відео – та фото апаратурою можливе з письмового дозволу голови або заступника голови суду.
 
     2.2.8. Не допускається проходження до приміщення суду громадян з будь-якими візками, велосипедами, мотоциклами, та сумками, валізами, чи іншими предметами розміром більше як: 40см Х 15см Х 25см (крім портфелів, папок для паперів, та дамських сумок).
 
    2.3. Порядок пропуску громадян до приміщення суду.
 
    2.3.1. Працівники підрозділу «Грифон» здійснюють пропуск громадян до приміщення суду у відповідності з цими Правилами та «Правилами пропуску осіб до приміщень залів судів та на їх територію транспортних засобів», затверджених наказом ДСА України та МВС України №102/765 від 12 вересня 2005 року.  
    Пропуск відвідувачів до приміщення суду співробітниками підрозділу «Грифон» здійснюється на підставі документу, що посвідчує особу (особистого внутрішнього чи закордонного паспорту, службового посвідчення, водійського чи пенсійного посвідчення, тощо). Під час пропуску відвідувачів до приміщення суду співробітники підрозділу «Грифон» зобов’язані перевірити за допомогою металодетектора та особистого огляду наявність у відвідувачів предметів, переміщення яких до приміщення суду заборонене нормами діючого законодавства та цими Правилами.
 
    2.3.2. Особи, які прибули для участі у судових засіданнях у якості сторін по справі, свідків, потерпілих, представників, третіх осіб, допускаються у приміщення суду за наявності виклику суду, а у разі відсутності виклику – за розпорядженням судді, його помічника , або секретаря судового засідання, чи судового розпорядника.
 
      2.3.3. Особи, які виявили бажання бути присутніми у відкритих судових засіданнях, як слухачі по конкретній справі, допускаються до приміщення суду за розпорядженням судді, його помічника чи секретаря судового засідання.
 
     2.3.4. Учасники судових процесів та слухачі допускаються до приміщення суду виключно на час розгляду конкретної справи. Після реєстрації у встановленому порядку, особи, які прибули для участі у розгляді справи та слухачі секретарем судового засідання чи судовим розпорядником супроводжуються до залу судового засідання. При цьому як учасники процесу, так і слухачі попереджаються секретарем судового засідання чи судовим розпорядником про необхідність покинути приміщення суду після закінчення судового засідання. Вказані особи після закінчення судового засідання не мають права залишатися в приміщенні суду.
 
     2.3.5. Особи, які прибули на особистий прийом до голови суду чи керівника апарату суду,   допускаються у приміщення суду у дні та години особистого прийому.
 
     2.3.6. Особи, які прибули до суддів чи працівників суду у приватних питаннях, допускаються до приміщення суду за розпорядженнями голови суду, його заступника, суддів чи керівника апарату суду і після зясування питань повинні покинути приміщення суду.
 
 
 
     2.3.7. За наявності підстав, передбачених п.2.2. цих Правил, співробітники підрозділу «Грифон» відмовляють відвідувачам у пропуску до приміщення суду.
 
 
ІІІ. Правила поведінки у приміщенні суду.
 
     3.1. Судді та працівники суду зобов’язані у приміщенні суду дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, ввічливо ставитись до відвідувачів суду, з метою забезпечення нормальної роботи підтримувати тишу, та вимагати від відвідувачів суду дотримання громадського порядку та виконання Правил поведінки у Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області.
 
    3.2. Судді та працівники суду зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд та дотримуватись у одязі ділового стилю. Не допускається присутність на робочих місцях у робочий час у спортивному одязі, шортах, майках, топіках, міні-спідницях, одязі з прозорих тканин.
 
    3.3. У приміщенні суду забороняється палити та розпивати спиртні напої.
 
    3.4. Працівники підрозділу «Грифон» здійснюють несення служби у приміщенні Коломийського міськрайонного суду у форменому одязі. Під час несення служби працівники підрозділу «Грифон» зобов’язані підтримувати тишу, чистоту, ввічливо ставитись до суддів, працівників суду та відвідувачів.
 
     3.5. Працівники підрозділу «Грифон» здійснюють охорону приміщення суду, забезпечують дотримання відвідувачами громадського порядку та цих Правил. У своїй діяльності працівники підрозділу «Грифон» керуються Конституцією України, Законами України, Законом України «Про міліцію», інструкціями, наказами начальника УМВС України в Івано-Франківській області.
 
     3.6. Відвідувачам у приміщенні суду забороняється голосно розмовляти, вчиняти сварки між собою та з працівниками суду чи співробітниками підрозділу «Грифон», у будь-який спосіб перешкоджати нормальній роботі суддів та працівників суду. Відвідувачам у приміщенні суду забороняється висловлювати образи на адреси суддів, працівників суду, та співробітників підрозділу «Грифон», пошкоджувати будівлю суду та майно суду. Забороняється в приміщенні суду демонструвати плакати та заклики будь-якого змісту.
 
     3.7. Відвідувачі у приміщенні суду зобов’язані виконувати вимоги суддів, працівників суду та співробітників підрозділу «Грифон» з питань дотримання громадського порядку та цих Правил, припинення порушення громадського порядку. Відвідувачі зобов’язані виконувати законні вимоги суддів, працівників суду та співробітників підрозділу «Грифон», у тому числі і про залишення приміщення суду.
 
     3.8. У разі порушення відвідувачами громадського порядку чи вимог даних Правил працівники підрозділу «Грифон» зобов’язані забезпечити порядок у приміщенні суду, або за власною ініціативою чи за вимогою голови суду, заступника голови суду, суддів, працівників суду вивести порушників із приміщення суду. Забезпечення дотримання порядку у приміщенні суду співробітниками підрозділу «Грифон» допускається із застосуванням у встановленому законом порядку спецзасобів, що перебувають на озброєні підрозділу.
 
     3.9. У кабінетах та залах судових засідань під час розгляду кримінальних та цивільних справ відвідувачі: учасники процесу та слухачі, зобов’язані виконувати вимоги головуючого по справі. Слухачі зобов’язані підтримувати тишу під час ведення судового процесу, виходити та заходити до залу судового засідання чи кабінету, у якому розглядається справа, виключно з дозволу головуючого. Здійснення фотографування та відеозапису судового процесу допускається за наявності дозволу суду. Під час розгляду справи слухачам та учасникам процесу забороняється користуватись мобільними телефонами. Слухачам забороняється розмовляти в процесі, допускати будь-які вислови на адресу суду чи учасників процесу, будь-яким іншим чином порушувати порядок у судовому засіданні чи виражати неповагу до суду або встановленим у суді правилам.
 
 
     4. В разі умисного прояву неповаги до суду, або зневаги до встановлених у суді правил, щодо такої особи працівником апарату суду (старшим судовим розпорядником, судовим розпорядником) складається доповідна, за наявності з поясненнями очевидців, та заводиться справа про адміністративне правопорушення, передбачене ст.185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка реєструється та у встановленому порядку передається для розгляду судді Коломийського міськрайонного суду.