flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Графік особистого прийому громадян

                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом голови

Коломийського міськрайонного суду

№ 01-08/26/20 від 05 серпня 2020 року

Графік особистого прийому громадян

       Здійснює

     Дні та години прийому       громадян

 

        Голова суду

       Васильковський Віктор            Володимирович

                         Кожну середу

                                   

            14 год.00 хв. – 16 год.00 хв.

 

 Керівник апарату

             суду

           Ваташко

Оксана Ярославівна

                      Кожен понеділок

                  9 год. 00 хв. -  16 год. 00 хв.

 обідня перерва з 12 год.00 хв. до 13 год. 00 хв.

 

                    

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом голови

Коломийського міськрайонного суду

№ 01-08/26/20 від 05 серпня 2020 року

                                                          ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян у Коломийському

міськрайонному суді Івано-Франківської області.

 1. Цей порядок розроблено на виконання статті 40 Конституції України, закону України „Про звернення громадян“,  Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування“ від 7 лютого 2008 року № 109, Інструкції з діловодства  за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України  від 14 квітня 1997 року № 348 і регулює порядок особистого прийому громадян в Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області.
 2. Особистий прийом громадян керівництвом суду проводиться згідно з затвердженим графіком в установлені дні та години в приміщенні суду, що знаходиться за адресою : м. Коломия проспект Грушевського, 29.
 3. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян розміщується у коридорі у доступному для вільного огляду місці .
 4.    Під час запису громадян на особистий прийом до голови суду   керівник відділу прийому, реєстрації та видачі судових документів (далі – керівник відділу) з'ясовує прізвище, ім'я, по батькові громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб та органів державної влади він звертався раніше і яке було прийняте по ньому рішення, здійснює запис на особистий прийом або надає відповідні роз’яснення стосовно шляхів подальшого його вирішення.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосується змісту його звернення. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

5.    Записуючись на прийом, відвідувач, крім інформації  про свою особу та предмет звернення, надає також інформацію про те, чи мали місце його звернення до суду раніше, в якій формі і яких питань вони стосувались. 

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

Повторний особистий прийом громадян з питання, яке вже розглядалося, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

 1. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених відвідувачем питань, може залучати до їх розгляду працівників суду, одержувати від них потрібну інформацію або доручати їм розгляд питання.
 2. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.
 3. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти суть звернення у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

 1. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни :

- визнані судом недієздатними, при наявності такої інформації ( ст.8 Закону України „Про звернення громадян ”) ;

- стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень ( ст.8 Закону України „Про звернення громадян ”) ;

- звернення яких знаходяться на розгляді, і остаточне рішення по них ще не прийнято.

 1. Для проведення прийому громадян керівник відділу готує підбір матеріалів заявників особистого прийому, а якщо заявники раніше зверталися до відділу, також довідкову інформацію по піднятих раніше питаннях.
 2. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з даного питання громадянин вже звертався до суду, то перед початком бесіди вивчаються наявні матеріали.

В заявника можуть бути витребувані його документи, що засвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа, згідно з вимогами статі 5 Закону України „ Про звернення громадян ”, має бути підставою для відмові в прийомі.

 1. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень :

- задовільнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення ;

- відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення ;

- прийняти письмову заяву або скаргу ( коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції суду, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по змозі надає в цьому допомогу ( дає адресу, номер телефону і таке інше).

 1. Керівник апарату Коломийського міськрайонного суду зобов’язаний забезпечити особистий прийом громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку суду. Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку неприпустимі.
 2. Проведення особистого прийому громадян реєструється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності,в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 ( із внесеними змінами).
 3. Керівник відділу один раз на півріччя подає керівнику апарату суду узагальнену інформацію про роботу з особистого прийому громадян.
 4. Узагальнена та проаналізована інформація щодо здійснення особистого прийому включається до звітних документів та може бути використана у Щорічній інформаційній доповіді Коломийського міськрайонного суду.


  Звернення громадян

Пропонуємо Вам необхідну інформацію щодо належного оформлення письмового звернення до органів державної влади, зокрема, до Коломийського міськрайонного суду, інформацію щодо прав громадян під час розгляду звернення, зразок письмового звернення, графіки особистого прийому керівництвом суду.

Сподіваємося, що інформація буде корисною для Вас і допоможе заощадити час при вирішенні питань, що Вас хвилюють.

Законодавство про звернення громадян

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь.

Стаття 3 Закону України «Про звернення громадян» визначає основі терміни, що вживаються в цьому Законі, а саме: під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Стаття 5 Закону України «Про звернення громадян» встановлює вимоги до звернення. Так, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним викладене громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою) чи письмовим, надсиланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення може бути подано як окремо особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

  Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові із відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначенні місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про звернення громадян» не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про звернення громадян» скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Стаття 18 Закону України «Про звернення громадян» встановлює права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

- знайомитися з матеріалами перевірки;

- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у звернення питання неможливо, керівник відповідного органу встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати 45 днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.