flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ КОЛОМИЙСЬКИМ МІСЬКРАЙОННИМ СУДОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ КОЛОМИЙСЬКИМ МІСЬКРАЙОННИМ СУДОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

Стан організації та здійснення правосуддя Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області  у першому півріччі 2015 році засвідчує, що суднезважаючи на певні об’єктивні труднощінаполегливо працював над виконанням свого основного завдання – судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

Розгляд справ у порядку цивільного судочинства

У І півріччі 2015 року на розгляді суду перебувало 1146 цивільних справ, з них  267 (залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду) + 879 (надійшло у звітному періоді ).

За даний період  розглянуто 867 цивільних справ, або 75,6 % від загальної кількості справ, які перебували на розгляді.

Залишок нерозглянутих становить 279 справ, 41 по яким провадження зупинено.

Кількість цивільних справ окремого провадження, що знаходились в провадженні суду у І півріччі 2015 році, складає 109 справ, з них 8 (залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду) + 101 (надійшла за звітний період), із них провадження закінчено по 88 справах, залишок нерозглянутих складає 21 справа.

Кількість справ окремого провадження,  розглянутих за участю народних засідателів складає  26 справ.

 З ухваленням рішення розглянуто:

867 справ  – позовного провадження;

88 справ окремого провадження .

 Судових наказів (згідно ст.102 ЦПК України) у І півріччі 2015 року видано 96, що  на 173 накази менше, ніж у І півріччі 2014 року.

 Заочних рішень ухвалено по 187 справам позовного провадження, що складає 21,6 % від кількості розглянутих справ із ухваленням рішення.

      Найбільш поширеними категоріями є:

      Кількість справ розглянутих із фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу (ст.197 ЦПК) склала — 415, що складає 43,5% від загальної кількості розглянутих справ позовного та окремого провадження.       Статистичні дані свідчать про те, що у І півріччі  2015 року у порівнянні з І півріччям 2014  року зменшилось   надходження справ позовного та наказного провадження. Кількість справ окремого судочинства збільшилась.

            Разом з тим, треба відмітити, що значно зменшилась кількість справ щодо спорів, що виникають із договорів. Так, у І півріччі 2014 року найбільш поширену категорію спорів, що виникають із договорів складали – 418 справ, а у 1 півріччі 2015 кількість спорів  становила лише 180 справ. 

Із порушенням процесуальних строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України, у порядку цивільного судочинства справи не розглядались.  

Розгляд справ у порядку кримінального судочинства

У І півріччі 2015 року на розгляді суду перебувало 195 справ кримінального провадження (в тому числі залишок 44 справи). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, у І півріччі 2014 року в проваджені суду перебувало 193 кримінальних справ (в тому числі залишок з минулого року – 45 справ). 

Серед кримінальних справ, що знаходились  на розгляді суду в І півріччі 2015 року, найбільшу частку становили справи про злочини проти власності – 61 справа, в порівнянні з І півріччям 2014 року на 10 справ збільшилась.

 У звітному періоді закінчено провадження у 138 кримінальних справах, які перебували на розгляді, з постановленням вироку – 113, закрито провадження у 20 справах.  Виправдувальних  вироків ухвалено не було. Залишок нерозглянутих справ становить 57 (в т.ч. 2 зупинені).

З фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу у І півріччі  2015 року розглянуто 138 кримінальних справ, що становить 100 % від кількості розглянутих кримінальних справ.

За результатами розгляду кримінальних справ у І півріччі  2015 році засуджено 127  осіб, з них:

 

За результатами розгляду справ відносно неповнолітніх осіб - засуджено 6 осіб.

Справи про злочини, вчинені у складі організованої групи та справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації  у І півріччі  2015  році відсутні.

Порушення процесуальних строків,  передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України при розгляд кримінальних справ не встановлено.

У І півріччі 2015 року судом розглянуто 317  клопотань слідчих органів з різних питань, що на 15 клопотань (подання) більше ніж у І півріччі 2014 року (302).

Розгляд справ у порядку адміністративного судочинства

Розглядаючи статистичні данні минулих років порівняно зі звітним періодом,  слід зауважити  суттєве зменшення кількості справ у порядку адміністративного судочинства, які  надходять до суду.  Цей факт пов'язаний перш за все з тим, що  неузгодженість законодавства про соціальний захист із бюджетним законодавством, постійне недофінансування соціальних виплат минулих років призвело до того, що частка соціальних спорів у 2011 році склала близько 70 відсотків усіх адміністративних справ та спричинила перевантаженість судів. На сьогоднішній день, з урахуванням змін у законодавстві та правових позицій Верховного Суду України  справи за позовами людей похилого віку, що належали до категорії «діти війни», взагалі зникли з провадження суду, що зрештою позначилося і на показниках 2015 року.

Так, на розгляді суду впродовж I півріччя 2015 року перебувало 77 справ (в т.ч. залишок з 2014 року - 8 справ).  Це на 37 справ менше порівняно з I півріччям 2014 року.  У звітному періоді розглянуто 65 справ, залишок складає  12 справ. 

 

Розгляд справ про адміністративні правопорушення

У І півріччі  2015 році перебувало в провадженні 902 справи (в тому числі залишок – 15 справ),  надійшло до суду 887 справ.

            Повернуто для належного оформлення  86 справ, що складає 9,5%  від кількості справ, які перебували в провадженні суду.

            Кількість розглянутих справ становить 779 справ або 86,4 % кількості справ, які були на розгляді суду.

            Із прийняттям постанови про накладення адміністративного стягнення розглянуто 690  справ або 88,6 % кількості розглянутих справ.

З розглянутих судом у І півріччі 2014 року справ кількість та питома вага за категоріями становить:

-          порушення правил дорожнього руху — з них:

за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції – 143 справи або 18,4 % від кількості розглянутих справ,

-           правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, з них:

 До адміністративної відповідальності у І півріччі 2015 році притягнуто  779 осіб.

За результатами розгляду справ закрито  відносно 80 осіб, у тому числі:

 

Аналіз застосованих судом адміністративних стягнень свідчить, що за скоєні правопорушення до осіб застосовані такі стягнення:

Конфіскація предмета як додаткове стягнення застосовано до 6 осіб або до 0,87% осіб, на яких накладено стягнення.

Звернення рішень до виконання

Всі рішення, постановлені судом у І півріччі 2015 році звернуті до виконання своєчасно. Випадків не звернення, або несвоєчасного звернення до виконання судових рішень, при проведенні аналізу не встановлено.

              Питання про речові докази судом у вироках вирішуються. Випадків не прийняття судом рішення стосовно вилученого під час досудового слідства майна чи депозитних сум, при проведенні аналізу не встановлено.

 

 

Висновки

        Для поліпшення стану здійснення судочинства, зокрема якості ухвалення судових рішень судом у  І півріччі 2015 році було заплановано та проведено наступні заходи:

- аналіз стану оперативності розгдяду справ та дотримання процесуальних строків розгляду справ;

 - аналіз причин зміни та скасування судових рішень по справам про стягнення заборгованості за кредитними договорами;

- аналіз окремих судових доручень, які надходять з інших судів;

- узагальнення стану обліково-статистичної роботи за 2014 рік;

- перевірка внесення даних по сплаті судового збору до КП Д3;

- - аналіз стану звернення до виконання судових рішень;

У Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області активно триває запровадження  нових форм роботи, щодо покращення стану здійснення та якості правосуддя. Так, зокрема:

           - протягом  2015 року постійно здійснюється робота щодо вдосконалення  та наповнення інформацією веб-сайту судуhttp://kmm.if.court.gov.ua

           - інформація щодо діяльності суду, ставок судового збору та інше висвітлюється на інформаційних стендах, які знаходяться у приміщення суду;

            -  здійснюються навчання та семінари з апаратом суду стосовно обговорення проблемних питань у роботі суду, покращення вмінь і навичок з питань діловодства суду, в т.ч. обліку та статистики справ і матеріалів.

                        У звітному періоді  судові рішення в повному обсязі направлені до Єдиного державного реєстру судових рішень.

            Підсумовуючи результати аналітичного дослідження стану здійснення судочинства Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області за І півріччя  2015 року, слід сказати, що організація роботи суду має тенденцію до постійного вдосконалення. Стабільно високими залишаються показники розгляду судових справ, що перебувають на розгляді.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими  загальна кількість справ - 385 (з них: кримінальні — 57 справ, адміністративні — 12, цивільні — 279, справи про адміністративні правопорушення — 37).                     

          Слід зазначити, що незважаючи на навантаження на суддів загальний стан здійснення судочинства в суді є належним, достатнім для забезпечення захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

 

 

КОНСУЛЬТАНТ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ                                 І.Я. ГЛАДУНЯК